ఆండ్రాయిడ్ పరికరాలలో తెలుగు టైప్ చేయడం ఎలా?

 ఆండ్రాయిడ్ పరికరాలలో తెలుగు టైప్‌ చేయడానికి ప్లేస్టోర్‌లో దొరికే పలురకాల అప్లికేషనులు ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవలసివచ్చేది. ఇప్పుడు ఇవేమి అవసరం లేకుండానే కేవలం చిన్న సెట్టింగును మార్చుకోవడం ద్వారా తెలుగు సులభంగా ఏవిధంగా టైప్ చేసుకోవచ్చునో ఈ వీడియోలో చూడవచ్చు.

Printfriendly

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ఈ బ్లాగు ప్రముఖ పోస్ట్‌లు