మీ కొత్త కంప్యూటర్లో మీకు నచ్చిన ఆపరేటింగ్ సిస్టం ఇన్‌స్టాల్ అవ్వట్లేదా?

 కొత్తగా కొన్నటువంటి కంప్యూటరులో మనం మునుపటిలా మనకు నచ్చిన ఆపరేటింగ్ సిస్టం ఇన్‌స్టాల్ చెయ్యడానికి ప్రయత్నించినపుడు ఇన్‌స్టాల్ కాకపోవడం ఈమధ్య సాధారణంగా జరుగుతుంది. అదేవిధంగా సీడీ, డీవీడీ మరియు పెన్‌డ్రైవ్‌ల నుండి నేరుగా లైవ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టం వాడుకోవడం కూడా సాధ్యం కావడం లేదు. దీనికి కారణం కొత్తగా వస్తున్నటువంటి కంప్యూటర్లలో మనకు బయోస్ సెటప్ లోకి ప్రవేశించడానికి మరియు బూట్ డివైజ్ ని ఎంచుకోవడానికి ఎటువంటి ఆప్షనులు చూపించకుండా నేరుగా విండోస్ లోకి వెళ్ళిపోతు ఉండడం కారణం. మనం వేరే ఆపరేటింగ్ సిస్టం ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవడానికి లేదా లైవ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టం వాడుకోవడానికి అడ్డుగా ఉన్న ఈ సమస్యకు పరిష్కారాన్ని ఈ వీడియోలో చూడవచ్చు.

Printfriendly

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ఈ బ్లాగు ప్రముఖ పోస్ట్‌లు