ఫైర్ ఫాక్స్, తండర్ బర్డ్ విడుదలైనవి

 ఫైర్ ఫాక్స్ మరియు తండర్ బర్డ్ లు వాటి కొత్త వెర్షన్లు అయిన 24.0 విడుదలైనాయి. వివిధ రకాల మెరుగుదలలతో విడుదలైన కొత్త వెర్షనుకి వెంటనే అప్ గ్రేడ్ చేసుకోండి. Printfriendly

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ఈ బ్లాగు ప్రముఖ పోస్ట్‌లు