అతిధి ఖాతా(గెస్ట్ అకౌంట్)ని తొలగించడం ఎలా?

  ఆపరేటింగ్ సిస్టం ఇన్ స్టాల్ చేసినపుడు వాడుకరి ఖాతా తో పాటు విధిగా అతిధి ఖాతా కూడా ఏర్పరుచుకుంటుంది. ఒకవేళ మనసిస్టం నుండి భద్రతా కారణాల రీత్యా అతిధి ఖాతా అవసరం లేదనుకుంటే అతిధి ఖాతాని తొలగించవచ్చు, తిరిగి పొందవచ్చును. ఉబుంటు ఆపరేటింగ్ సిస్టం వాడేవారు క్రింద చూపిన కమాండ్లను టెర్మినల్ లో నడిపి సులభంగా అతిధి ఖాతాని చిటికెలో తొలగించవచ్చు, కావలసినపుడు తిరిగి పొందవచ్చు.

అతిధి ఖాతాని కనిపించకుండా చేయడానికి:

sudo /usr/lib/lightdm/lightdm-set-defaults -l false

అతిధి ఖాతాని తిరిగి కనిపించేలా చేయడానికి

sudo /usr/lib/lightdm/lightdm-set-defaults -l true

Printfriendly

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ఈ బ్లాగు ప్రముఖ పోస్ట్‌లు