వికీపీడియాలో ఉన్న సమాచారాన్ని పిడియఫ్ ఫైల్‌గా మార్చడం

 అంతులేని సమాచారాన్ని మనకు ఉచితంగా అందించే వికీపీడియాలోని వ్యాసాలను నెట్ లేనపుడు చదువుకోవడానికి మరియు వివిధ పరికరాలలో చదువుకోవడానికి అనుగుణంగా పిడియఫ్ లేధా ఇ బుక్ గా మార్చుకునే విధానమును ఈ వీడియోలో చూడవచ్చు.

Printfriendly

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ఈ బ్లాగు ప్రముఖ పోస్ట్‌లు