మన కంప్యూటర్లో కూడా ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టం ఇలా ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవచ్చు

      సాధారణంగా ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టం ఫోన్‌లు మరియు టాబ్లెట్లలో వస్తుంది. ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టం కి అందుబాటులో ఉన్న అప్లికేషన్‌ల వలన ఆండీ, బ్లూస్టాక్ వంటి సాఫ్ట్వేర్లు ఉపయోగించి మనం వాడుతున్న ఆపరేటింగ్ సిస్టం లోనే మనకు కావలసిన ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్‌లు నడుపుకోవచ్చు. మరొక విధానం ద్వారా వర్చువల్ బాక్స్ అను సాఫ్ట్వేర్‌ని ఉపయోగించి ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టం ని వర్చువల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంగా మనం వాడుతున్న ఆపరేటింగ్ సిస్టం లోనే వాడుకోవచ్చు. ఈ పద్దతులన్ని మరొక ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై ఆధారపడి పని చేస్తుంటాయి. అంటే ఇవి పని చేయడానికి మన కంప్యూటరులో అప్పటికే మరొక ఆపరేటింగ్ సిస్టం పని చేస్తుండాలి. అయితే ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్న పద్దతి ద్వారా మనం విండోస్ లేదా లినక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టం మనం ఎలా అయితే మన కంప్యూటరులో ఇన్‌స్టాల్ చేసుకుంటామో అదేవిధంగా (మరొక ఆపరేటింగ్ సిస్టం పై ఆధారపడకుండా) ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టం ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. 
       మొబైళ్ళు మరియు టాబ్లెట్లలో వాడబడుతున్న ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంని లాప్‌టాప్ మరియు డెస్క్‌టాప్ కంప్యూటర్లలో ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవడానికి వీలుగా తయారుచేసారు. ఇది ఒపెన్ సోర్స్ఆపరేటింగ్ సిస్టం. దీనిని ఆండ్రాయిడ్ ఒపెన్ సోర్స్ ప్రాజెక్ట్ నుండి కోడ్‌ని తీసుకొని ఆండ్రాయిడ్ -x86గా పోర్ట్ చేసారు. ఇది కూడా ఒపెన్ సోర్స్ఆపరేటింగ్ సిస్టం.

లాప్‌టాప్‌లో నేరుగా ఇన్‌స్టాల్ చెయ్యబడిన ఆండ్రాయిడ్ 4.4 ఆపరేటింగ్ సిస్టం
  

           ఈ ఆండ్రాయిడ్ -x86 ఆపరేటింగ్ సిస్టంని క్రింది లంకె నుండి ఉచితంగా దింపుకోవచ్చు. 
       దింపుకున్న ఇమేజి ఫైల్ ని యూనెట్‌బూటిన్ మరియు లినక్స్ లైవ్ యూయస్‌బి క్రియేటర్ వంటి సాఫ్ట్‌వేర్లని ఉపయోగించి ఇన్‌స్టాలేషన్‌ డిస్క్‌ని తయారుచేసుకోవచ్చు లేదా సీడీలోకి వ్రాసుకొని ఆపరేటింగ్ సిస్టంను ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. దీనిని వేరొక ఆపరేటింగ్ సిస్టం తొ డ్యూయల్ బూట్ గా కూడా ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవచ్చు.

Printfriendly

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ఈ బ్లాగు ప్రముఖ పోస్ట్‌లు