మొబైళ్ళలో తెలుగు టైపు చెయ్యడం

 ఈ క్రింది ఆప్స్‌ను ఉపయోగించి మీ చేతిఫోన్లలో మరియు టాబ్లెట్లలో సులువుగా తెలుగు టైపు చెయ్యవచ్చు. ఇక్కడ ఇవ్వబడిన లంకెల నుండి ఉచితంగా దింపుకోవచ్చు.


ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్‌లు మరియు టాబ్లెట్లలో


1. తెలుగు మాట:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telugu.telugumata

2. మల్టిలింగ్ కీబోర్టు:
https://market.android.com/details?id=com.klye.ime.latin&hl=te

3. పాణిని కీప్యాడ్:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paninikeypad.telugu

4. సి-డాక్ జిస్ట్ వారి తెలుగు ఆప్:
http://apps.mgov.gov.in/searchapp.do?action=9&criteria=telugu

ఐఫోన్, ఐప్యాడ్ లో

విండోస్ ఫోన్లలో

Printfriendly

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ఈ బ్లాగు ప్రముఖ పోస్ట్‌లు