అందరికి ఉపయోగపడే ఫైర్ ఫాక్స్ కీ బోర్డ్ షార్ట్ కట్స్

 
 
  వేగవంతమైన వెబ్ బ్రౌజర్ ఫైర్ ఫాక్స్ లో  బ్రౌజింగ్ మరింత వేగంగా మార్చే కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్లు 
 
 1. వెబ్ పేజిని రిలోడ్ చేయడానికి   F5
 2. వెబ్ పేజిలో ఎక్కడ ఉన్న వెబ్ పేజి చివరికి చేరుకోవడానికి   End
 3. వెబ్ పేజిలో ఎక్కడ ఉన్న వెబ్ పేజి మొదటికి చేరుకోవడానికి  Home
 4. వెబ్ పేజిలో ఉన్న సమాచారం పెద్దదిగా చూడడానికి   Ctrl++
 5. వెబ్ పేజిలో ఉన్న సమాచారం చిన్నవిగా చూడడానికి   Ctrl+-
 6. వెబ్ పేజిలో ఉన్న సమాచారం ఉన్నది ఉన్నట్టు చూడడానికి   Ctrl+o
 7. వెబ్ పేజిలో మనకుకావలసిన పదాలను వెతకడానికి   Ctrl+f
 8. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న టాబ్ ని మూసెయ్యడానికి   Ctrl+w
 9. కొత్త టాబ్ ని తెరవడానికి   Ctrl+t
 10. కొర్ర విండోని తెరవడానికి    Ctrl+n
 11. సైడ్ బార్ లో మన బ్రౌజింగ్ హిస్టరీని చూడడానికి   Ctrl+h
 12. డౌన్లోడ్స్ విండో తెరవడానికి   Ctrl+Shift+y
 13. మూసివేయబడిన టాబ్ ని తిరిగి తెరవడానికి   Ctrl+Shift+t
 14. మూసివేయబడిన విండో ని తిరిగి తెరవడానికి   Ctrl+Shift+n
 15. వెబ్ పేజి యొక్క సోర్స్ ని చూడడానికి   Ctrl+u
 16. కొత్త ప్రవేట్ విండో తెరవడానికి   Ctrl+Shift+p
 17. వెబ్ పేజిని బుక్  మార్క్ చేయడానికి   Ctrl+d
 18. బుక్ మార్క్ మేనేజర్ ని తెరవడానికి   Ctrl+Shift+b
 19. డెవలపర్ టూల్ బార్ ని తెరవడానికి   Ctrl+F2
 20. వెబ్ పేజిలో ఎక్కడ ఉన్న అడ్రస్ బార్ కి చేరుకోవడానికి   F6
 21. హిస్టరీని తొలగించి పేజిని రిలోడ్ చేయడానికి  Ctrl+F5
 22. యాడ్ ఆన్ బార్ ని తెరవడానికి   Ctrl+/

Printfriendly

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ఈ బ్లాగు ప్రముఖ పోస్ట్‌లు