మరో ఆపరేటింగ్ సిస్టం రాబోతుంది

 ఇప్పటికే మనకు అందుబాటులో ఎన్నో ఆపరేటింగ్ సిస్టంలు ఉన్నాయి. వాటిలో ఉచితంగా లభించేవి చాలా ఉన్నాయి. కానీ ప్రజలలోకి వెళ్ళినవి చాలా తక్కువే అని చెప్పుకొవచ్చు. కాని ఇప్పడు రాబోతున్న ఆపరేటింగ్ సిస్టం ప్రజాదరణ పొందే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ. ఎందుకంటే దాని తయారిదారు వాల్వ్ సాఫ్ట్ వేర్. ఇది ఎప్పుడు వినలేదా. ఇది కంప్యూటర్ గేమింగ్ దిగ్గజం. వీళ్ళు తయారు చేసిన స్టీం అన్న గేమింగ్ ఫ్లాట్ ఫాం గురించి వేరే చెప్పనక్కరలేదు. ఎందుకంటే ఆకంపెనీ పేరు కన్నా స్టీం బాగా ప్రాచూర్యం పొందింది. అదే స్టీం పేరు మీద తొందరలో ఆపరేటింగ్ సిస్టం విడుదలచేయబోతున్నారు. లినెక్స్ పై నిర్మించబడే ఈ స్టీం ఒయస్ ప్రత్యేకించి టీవి మరియు లివింగ్ రూం కొరకు అని తయారీదారు చెబుతున్నారు. ఇక గేమింగ్ గురించి చెప్పనక్కరలేదు.తొందరలోనే అందుబాటులోకి రాబోతున్న ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టం ఉచితంగా లభించును. పూర్తి సమాచారం ఇక్కడ చూడవచ్చు.

Printfriendly

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ఈ బ్లాగు ప్రముఖ పోస్ట్‌లు