కొత్తగా రాబోతున్న ఆండ్రాయిడ్ వెర్షన్ కిట్ కాట్

  ప్రపంచంలో ఎక్కువగా వాడబడుతున్న మొబైల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టం ఆండ్రాయిడ్. గూగులోడు ఆండ్రాయిడ్ వెర్షన్ ప్రతిదానికి ఏదో ఒక తినుబండారం పేరు పెడుతుండడం మనకి తెలిసిందే. ఆండ్రాయిడ్ 4.1 (జెల్లి బీన్) తరువాత 5.0(కి లైం పీ) అని రకరకాల ఉహాగానాలు వచ్చాయి. కాని తరువాతి వెర్షన్లని ఆండ్రాయిడ్ 4.2 మరియు 4.3 వెర్షన్లను జెల్లి బీన్ గానే విడుదలచేసారు. తరువాతి వెర్షను కూడా 5.0 కాకుండా 4.4 కిట్ కాట్ అని ప్రకటించారు. ఏ ఆండ్రాయిడ్ వెర్షన్ కి ఏ తినుబండారం పేరు పెట్టారో ఇక్కడ చూడవచ్చు.

Printfriendly

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ఈ బ్లాగు ప్రముఖ పోస్ట్‌లు