లిబ్రే ఆఫీస్ 4.0.3 విడుదలైంది


 డాక్యుమెంట్ ఫౌండేషన్ ఈరోజు లిబ్రే ఆఫీస్ యొక్క తరువాతి వెర్షన్ అయిన 4.0.3 ని విడుదలచేసింది. సుమారు వంద దోషాలు సరిచేయబడిన 4.0.3 విడుదల ప్రకటన ఇక్కడ చూడవచ్చు.

 ఉబుంటు, మీంట్ మరియు డెబియన్ వాడేవారు క్రింది ఇవ్వబడిన కమాండ్లను టెర్మినల్ లో నడపడం ద్వారా కూడా ఇన్ స్టాల్ చేసుకోవచ్చు.
  •  sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/libreoffice-4-0 
  • sudo apt-get update
  • sudo apt-get install libreoffice

Printfriendly

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ఈ బ్లాగు ప్రముఖ పోస్ట్‌లు